TurkishExporter İhracat Hedeflerimizi Gerçekleştirebilmemiz İçin Bize Her Zaman Destek Oldu

Pek çok talep aldık ve mesajların bir kısmına yoğunluktan cevap veremedik. Doğru strateji ile ihracat yapmak ve ihracatı sürekli kılmak hiç zor değil.

TurkishExporter İhracat Hedeflerimizi Gerçekleştirebilmemiz İçin Bize Her Zaman Destek Oldu

Teknik tekstil ve nano teknoloji için gelişmiş bir AR-GE altyapısına sahip olan Yeşim Tekstil, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda her yıl yüzlerce kumaş çalışması yapmaktadır.

1999 yılından bu yana AR-GE departmanı ile araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük önem veren Yeşim Tekstil, sürdürülebilir ve inovatif kumaşlarla bu alanda bugüne kadar birçok ilki gerçekleştirerek farklı çalışmalara imza attı.

Tüm bu çalışmalarımız sonucu, küresel piyasalara katma değerli ve yenilikçi ürünler sunan firmamız, AR-GE Merkezi ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2017 yılında AR-GE Merkezi Belgesi almaya hak kazandı. Yeşim Tekstil bu sayede; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE Merkezi belgesini elde eden ülkemizdeki 603. firma oldu. Bu merkezle AR-GE çalışmalarını tek bir alan ve kayıt altında proje kültürü ile birleştirmeyi, katma değeri yüksek ürünlerin üretimine olanak sağlamayı ve böylece ihracat kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik (Su, enerji, verimlilik, maliyet), inovatif kumaş geliştirme, baskı tasarımı ve nano teknoloji, akıllı tekstil başlıklarında çalışmalarını sürdüren merkezde 30 kişi çalışıyor.

Ayrıca yine bu merkezle, AR-GE ve yenilik yoluyla teknolojik bilgi üretmeyi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapmayı, ürünün kalitesini ve standardını yükseltmeyi, verimliliği arttırmayı, üretim maliyetlerini düşürmeyi, teknolojik bilgiyi ticarileştirmeyi, rekabet öncesi işbirliklerini geliştirerek AR-GE personeli ve nitelikli iş gücü istihdamını arttırmayı hedefliyoruz.

TurkishExporter ihracat hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için bize her zaman destek oldu. Pek çok talep aldık ve mesajların bir kısmına yoğunluktan cevap veremedik. Doğru strateji ile ihracat yapmak ve ihracatı sürekli kılmak hiç zor değil.

Katkılarından dolayı TurkishExporter ailesine çok teşekkür ederiz.

YEŞİM TEKSTİL

FİLİZ EMİROĞLU

AR-GE MERKEZİ YÖNETİCİSİ